Till Hemsidan

1-6

Bildgåta 1

Bildgåta 1
hämtade vi från det gamla godsmagasinet vid järnvägen. Vinnare blev Kerstin Karlsson.

Bildgåta 2
är ett hörn på Andrées gamla fabrik. Vinnare blev Nole & Kicki

Bildgåta 3
är södra flygeln på det gamla skolhuset. Vinnare blev
Karl Åberg, Örebro.

Bildgåta 4
är ingången till bastun som fortfarande används och har blivit en viktig träffpunkt för social samvaro. Vinnare blev Josef Lengyel.

Bildgåta 5
är hämtad från f d Bringholtz fabrik. Vinnare blev Josef Lengyel.

Bildgåta 6
är en yttre trappa på Folkets Hus. Vinnare Blev Josef Lengyel.