Till Hemsidan

7-12

Bildgåta 7
fotograferade vi från torget och TV-antennen sitter på Sven-Gunnar Carlssons fastighet som Thimmy Bågfeldt mycket riktigt skrev i sitt svar.

Bildgåta 8
Det här lilla huset finns i anslutning till sågverksområdet i korsningen mellan Industrigatan och Hantverksgatan. Först med att skicka in rätt svar blev Mats Aronsson.

Bildgåta 9
Informations
tavlan vid Rudastoppet har säkert alla boende i samhället passerat många gånger. trots detta kunde ingen placera det spånbelagda taket på rätt plats i tävlingsomgång 9.  

Bildgåta 10
Församlingshemmet i Ruda ligger vid Kanalgatan. Här är den östra sidan fotograferad. Anki och Mats Aronsson var snabbast med att skicka in rätt svar.

Bildgåta 11
Lindvalls möbelfabrik tillhör de arbetsplatser som har försvunnit i och med att verksamheten upphört. Den här gången gratulerar vi Karl Åberg från Örebro som var först med rätt svar. 
Bildgåta 12
Klippet var hämtat från Rudas vattentäkt. Vattnet pumpas upp från Högsbyåsen som börjar nordväst om Högsby och sträcker sig ända ut i Östersjön. Elon Sandberg från Umeå var först med att skicka in rätt svar.