Kalmar - Berga järnväg
100 år

100 år har gått sedan första tåget lämnade Kalmar för att så småningom tuffa in på stationen i Berga. En ny järnväg i slutet av 1800-talet var en betydelsefull anläggning som ledde till att orter längs banan växte och blomstrade. Tidigare municipalsamhället Ruda där vi besökte jubileumståget har varit en stor järnvägsknut där banorna mellan Kalmar-Berga och Oskarshamn-Växjö korsade varandra. Järnvägen förenklade transporterna och många industrier startades i samhället. Efter många år av tystnad har Kalmar-Bergabanan rustats upp och idag går kustpilen förbi Ruda, tyvärr utan att stanna.

Ruda Samhällsförening

serverade kaffe och korv till resenärer och besökare

Harry Måhlberg har ett förflutet som stins vid Ruda station. Här i samspråk med fru Kerstin och Rune Hellkvist, v ordförande i samhällsföreningen

Text o bild: Sven-Allan

Tillbaka