Tidigare införda reportage

  Till GrannskapsCentralen Till Hemsidan


Sidan skapades 27 maj 2000 


Välkommen till Rudahagarna Vandring i Rudahagarna  

Rudahagarna är en av Högsby kommuns pärlor med stora natur och kulturvärden. De var tidigare betesmarker till gårdarna Strömsborg, Blomstermåla och Rävmåla men upphörde efterhand att betas när fastigheterna togs i anspråk för utbyggnad av Ruda samhälle. Nu håller en del av hagarna på att restaureras och redan efter två säsonger med betesdjur har mycket av den gamla floran återhämtat sig och landskapet återfått karaktären av beteshage 
(Du kan klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

Vår guide John Christoffersson

berättade sakkunnigt och på sitt undervisande sätt om hagarnas historia fram till idag. Ett 25-tal intresserade naturvänner fick lyssna till hur landskapet har förändrats genom tiderna

Framförallt var det hagmarkens flora som vi fick lära oss mera om. Det blev ett flertal buketter som snabbt examinerades och gav oss möjlighet att utöka våra kunskaper i växtkännedom 

För att behålla och ytterligare höja kvalitén på hagarna är det viktigt med betande djur. Vi talar ibland om mulens landskap och det är ursprungligen djurens betande som har skapat den här typen av kulturlandskap och lockat fram den rika floran  

Angränsande till den nu betade marken finns Oxhagen som tillhör gårdar i Gillberga. Den anses innehålla ändå större naturvärden men har inte betats sen några år tillbaka. Om även denna hagen kunde återställas skulle det bli ca 50 hektar sammanhängande hagmarkslandskap vilket är ganska unikt   

Bérberis vulgaris, Berberis, Surtorn Alchemilla vulgáris, DaggkåpaCrepis tectórum, KlasefibblaViola tricolor, StyvmorsviolCrataégus Oxyacántha, Hagtorn

Reportage: Sven-Allan