Tidigare införda reportage

Till Hemsidan


Sidan skapades 11 mars 2001 

 Ruda blev Årets by! 

Varje år utses en av de 14 byar och samhällen med aktiva byalag och samhällsföreningar till Årets by i Högsby kommun. I år fick Ruda motta utmärkelsen med motiveringen: 

Ruda Samhällsförening jobbar tillsammans med företagarna i samhället, ordnar frukostmöten och bedriver caféverksamhet mm, samtidigt som den försöker uppmuntra till nyföretagande. Caféet är också IT-café och en mötesplats för alla i Ruda. Den jobbar även med publika evenemang tillsammans med andra föreningar för att utveckla skolan. Föreningen fungerar väl som företrädare för de samhällsgemensamma frågorna.
Föreningen har hittat sin roll i utvecklingen av sitt lokalsamhälle.

Grannsamverkan i Ruda  Länk till informationssida

Torsdagen den 1 mars var det upptaktsmöte för grannsamverkan i Ruda med utbildning för kontaktpersoner. Syftet med grannsamverkan är att öka tryggheten genom att grannar tillsammans försvårar brottslig verksamhet i bostadsområden.

Organisatoriskt så skall det finnas en huvudkontaktperson för samhället som håller regelbunden kontakt med kommun, polis, försäkringsbolag och andra intressenter. Samhället indelas sedan i områden med 15-30 hushåll i varje, där en kontaktperson utses. En målsättning och polisens krav är att alla som är med i grannsamverkan skall:

  • dokumentera och märka alla värdefulla inventarier
  • hålla kontakt grannar emellan och hjälpa varandra med tillsyn av hemmet vid längre bortavaro
  • förvara alla värdeföremål på betryggande sätt
  • vara allmänt vaksam och rapportera sådant som verkar vara fel 

Du kan läsa mera om grannsamverkan på polisens informationssida.

(Du kan klicka på bilderna för att se dem i större storlek)

Svante Lejon från Mönsteråspolisen informerade om grannsamverkan. Här i samtal med Rudas huvudkontaktman, Jan-Olof Stahlsbo.

Länsförsäkringar bjöd på fika under kvällen. Bolaget representerades av Olle Ohlsson som visade film och delade ut informationsmaterial om grannsamverkan. 

Kontaktpersonerna diskuterade gruppvis uppläggningen av fortsatt arbete. Följande är  intresserade av uppdraget:  Inga-Lill Andersson, Gunilla Asp-Lengyel, Torgny Gustavsson, Anitha Hyden, Kenneth Nilsson, Lisa Magnell, Jan-Åke Moberg, Eva Kennedy och Annika Ternström.

Reportage: Sven-Allan