Stormöte i Ruda FH 111020.doc

Stormötet ”Samverkan ger resultat” 20/10 2011

Rune Hellquist hälsade alla hjärtligt välkomna. Antalet deltagare var positivt. Det kom fler än vi vågat hoppas på = 87 personer.

De inbjudna presenterades: Ingmar Svanström kommunalråd, Charlotte Lindgren kurator, Maggan Drottman Fritidsledare, Harriet Olofsgård lärare på Ruda skola  och N-E-Nilsson polis, Boje Hallberg och Pahn Gardhem Migrationsverket.

Ruda IF representerades bl.a. av Jan Nilsson,
Ruda PRO representerades bl.a. av Lennart ”Snälen” Andersson,
Ruda Folkets Hus representerades bl.a. av Bertil Svanström,
Rudisarna representerades bl.a. av J-Å Moberg,
Badhusföreningen representerades bl.a. av xxxxxx,
Bevakningsgruppen representerades bl.a. av Sune Olsson,
Ruda Samhällsförening representerades bl.a. av Inga-Lill Andersson.

N-E Nilsson från polisen inledde med att berätta att brottsligheten ökat se senaste åren. Ruda ligger på topp när man jämför med lika stora orter. 87 brott har hittills rapporterats 2011. En del ”incidenter” kan bestå av 10-tal brott. Av de 87 brotten i år var 19 våldsbrott. Ca 20-30% av brotten är uppklarade. 12 av brotten var skadegörelse och troligen av ungdom medan 11 var inbrott.

Jämförbara orterna Fliseryd har 29 brott och Berga har 61 brott.

Rune berättade om den skadegörelse som skett: Fönster som slagits sönder, elskåp som förstörts, ägg som kastats på hus, däck som skurits sönder, husvagn som förstörts mm.

 I Ruda skola går idag: 10 barn i ÅK 0, 5 barn i ÅK 1, 14 barn i ÅK 2, 10 barn i ÅK 3, 9 st i ÅK 4, 8st i ÅK 5 samt 12 st i ÅK6 = 68 barn.

På Fröviskolan går 23 st i ÅK 7, 12 st i ÅK 8 samt 21 st i ÅK 9 tillhörande område Ruda.
På gymnasiet går 28 ungdomar från Ruda.

Migrationsverket har 71 personer, som söker asyl varav 4 barn.. Resten av de i Ruda utlandsfödda/nysvenska är kommunplacerade.

Efter denna presentation av fakta fick de olika föreningarna berätta vad de har för program, företrädesvis för ungdomar.

Ruda IF har tillsammans med Fliseryd fotboll på programmet samt friidrott under sommartid. Ledare och lokaler saknas för annan inriktning. Dock får vissa ungdomar som är medlemmar i RIF spela dataspel, basta och vara i klubbstugan på Tallåsvallen.

Ruda Samhällsförening har i lokalen Punkten öppet en kväll / vecka i 4 timmar för barn/ungdom, med div. pyssel. Ca 30-40 barn kommer. Fler ledare behövs.

Vidare anordnar RSF julgransraskning. Samhällsföreningen har gjort skapat Aktivitetsparken, där det finns allehanda lekredskap. Många barn är där, både Rudabarn och ”bilåkande”/besökande barn. En fest anordnades i sommar i A-parken.

Ruda Folkets Hus har mattcurling, bugg och dans.

Rudisarna som spelar årsrevy söker också folk till sin revy, gärna ungdomar.

Ruda Bastuförening värmer upp bastun varje fredag eftermiddag/kväll och dit är både gammal och ung välkomna.

PRO.  Fråga runt bland medlemmarna om någon/några vill vara ”farmor/morfar” på skolan. Skulle välkomnas av skollärarna.

Maggan Drottman berättade att 15-20 har gymnastik varje vecka.

 Varför görs skadegörelse?

Enligt Maggan, som intervjuat ungdomar, så pangar man rutor för att det i ca 2 sekunder är så häftigt. Sen bryr man sej inte om priset.

Enligt en av de närvarande ungdomarna gjordes skadegörelse för att vara coola inför kompisarna.

Enligt en närvarande är det även vuxna på fyllan som gör skadegörelse, inte bara ungdomar.

När man ser någon/några göra något otillåtet måste man säga ifrån. Få dem att förstå att det inte är acceptabelt. Föräldrar måste ha koll på sina barn.

Man gör skadegörelse för att det är så tråkigt och inget finns att göra. Borde finnas bilverkstad där man kan meka och internetcafé var några förslag.

MEN att ha fritidsgård öppet funkar inte i Ruda. Det vet Lotta som har försökt.

Tidigare besökte polisen skolan i Ruda och informerade om vad som händer när man gör ”fel” saker. Varför slutade polisen? Enl. uppföljning minskade inte skadegörelse mm. och det tog tid. Men det är viktigt att bygga relationer.

Maggan berättade att ett projekt pågår från 13/9 till 13/12 med att bussa ungdomar från ytterområdena till Tegelbruket en dag i veckan (tidsdagar). 20-25 ungdomar kommer varje tisdag. I våras hade Tegelbruket ett annat projekt där man träffade ungdomar 14-15 gånger och fick veta vad de önskade samt gjorde trevliga saker.

Äldre ungdomar vill ha Punkten öppen mer. Bättre kommunikationer mellan ytterområdena och Högsby men även med tex. Oskarshamn,

Charlotte berättade att det sedan 1 år tillbaks genomförs ett projekt med föräldrar i Fröviskolan i ÅK 6. Man gör en överenskommelse med föräldrarna i varje enhet mot droger/alkohol mm.

Kan företagen visa upp sej för ungdomarna, så de vet vilka industrier/företag som finns i Ruda med omnejd? Kanske kan skolan ta upp det i sin planering?

Majlis berättade om hur jobbigt det var att vara ledare i Punkten tidigare. Det fanns inga pengar till material, det var för få personal. Föräldrar lämpade av småbarn som inte skulle vara där (=barnpassning). 4-åringar ska sova kl. 20. De 10.000:-, som kommunen betalar räcker bara till hyra, trots att vi prutat ner hyran. Det är jobbigt att ställa upp ideellt på dessa premisser. Man orkar bara en kort tid.

Tegelbruket har 1,5 tjänst och har pengar till utrustning.

Gamla stationshuset har åter gjorts inordning för ett ungdomsprojekt med saboterats även denna gång. Vad göra?

Bevakningsgruppen/Sune: Det behövs fler deltagare till nattpatrullerna. Nu har gruppen en VW men ska få en Volvo senare av kommunen. Men den behöver skötas. (Ruda bilskrot lovar hjälpa till med kamremsbyte.) Idag finns 9 grupper som byts om och kör alla kvällar i veckan men mera på fredag - lördag.

Monica O, som inte bor i Ruda var imponerad över all ungdomsverksamhet och tackade för engagemanget. Skulle ta med sig ”sina tankar” till politikerna i kommunen,

Att tänka på: De allra flesta ungdomar är artiga och fina. Det är bara en liten procent som ställer till bus och skadegörelse. Det är ”buset” vi måste få på rätt ”spår”, men även de ”fina” ungdomarna måste få bra möjligheter.

Resultat:

Ett 10-tal medhjälpare till Punkten samt ett 10-tal bevakningsgruppkörare anmälde sig,

samt: VI LOVAR ATT:

Kommunen: att fortsätta stötta med hyra till Punkten, bilen till Bevakningsgruppen. Ge föreningsbidrag, kolla upp om elev kan vara kvar i datasalen på Fröviskolan. Kolla upp om bussar kan gå senare till ytterområdena. Samarbete med Punkten (Maggan).

Polisen: Be ungdomspoliserna stanna till fler gånger i Ruda.

Migrationsverket: Ger möbler till Punkten (lovats tidigare).

RIF: Ungdomar får komma med idéer.

Ruda FH: Tar med sej frågeställningen till styrelsemöte.

Ruda PRO: Tar upp i styrelsen fråga om medverkan i skolan.

Ruda Samhällsförening: Ska fortsätta söka efter lämpliga lokaler för ytterligare aktiviteter för ungdomarna och undersöka om det går att öppna någon mer kväll på Punkten.

 En uppföljning av detta möte ska ske inpå nyåret.

Laila och Inga-Lill antecknade