Inledning Nuläge Vision HemsidanÅrsredovisning 1997

Styrelsen för Ruda Samhällsförening med org.nr 832800-8993 får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 1997, föreningens 20:e.

Förvaltningsberättelse
Ordinarie föreningsstämma hölls den 6 mars i Ruda Folkets Hus. Föreningen hade under året 210 betalande medlemshushåll. Detta är en ökning med 46 jmf. med föregående år. Medlemsavgiften var 40 kr och i denna ingick deltagande i ett medlemslotteri och rabatt hos Lasses Färg. Föreningens nästan fördubblade omsättning (jmf. föregående år) förklaras av föreningens EU/LeaderII-projekt (se nästa sida).

Styrelsens har fr.o.m årsmötet haft följande sammansättning:

Inga-Lill Andersson Ordförande
Rune Hellquist Vice ordförande
Carola Andersson Sekreterare
S-A Thörnqvist Kassör
Lars Thörnwall Ledamot
Tommy Runeklint Ledamot
Mikael Nåtling Ledamot
Ankie Nyström Ledamot
Jan-Olof Johansson Ledamot
Marianne Samuelsson Ledamot
Åsa Reinholdsson Ledamot

Suppleanter har varit :

Grey Lindström, Laila Hellquist, Robert Holgersson & MadeleineGranqvist

Revisorer :

Harry Måhlberg och Bertil Andersson

Deltidsanställd i projekt Grannskapscentral :

Göran Björkwall

Organisering
För att organisatoriskt klara verksamheten på ett smidigt sätt arbetar föreningen i projektgrupper (ex. Rudadagen, Grannskapscentralen, miljö och turism). Dessa kan bildas tillsammans med andra föreningar och ha möjlighet att knyta till sig externa "förmågor". Samarbete och flexibilitet är med andra ord nyckelbegrepp. Genom datorisering har vi också fått en effektivare administration.

Mötesverksamhet
Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden. Den 2:e september hölls en extra föreningsstämma med anledning av det EU-stödda LeaderII-projektet Ruda Grannskapscentral. Därtill kommer projektgruppsmöten, föreningsträffar (ex. Rudadagsplanering) och s.k. Byagruppsmöten.

Cirkelverksamhet
Cirkelutbildning i kompostering genomfördes under hösten. Även datacirkel planeras för kommande verksamhetsår.

Samhällets julgran och knutsdans
Traditionsenligt har det funnits julgran på Ruda Torg. Knutsdansen (med sång, musik, tomtar och glögg) har anordnats och godispåsar delats ut till barnen.

Rudadagen
För fjärde året i rad arrangerades nöjes & kulturevenemanget Rudadagen tillsammans med ett tiotal andra föreningar. Ett brett heldagsprogram för alla åldrar med bl.a. sång, dans, musik, utställningar, tivoli, veteranfotboll m.m. lockade ett tusental besökare denna junilördag.

Sommar-Cafe
För andra året drevs i vår regi sommarkafé. Denna gång i det semesterstängda biblioteket. I verksamheten fanns förutom kaffeservering med bl.a kakor från Eezy Bake även försäljning av glass samt utställning/ försäljning av lokalt tillverkad slöjd och konst. En viss turistinformation kunde också tillhandahållas.

Projekt Grannskapscentral räddade Biblioteket
Utbudet av service/ tjänster i Ruda har genom åren minskat. För en tid sedan var också filialbibliotekets existens hotad. Samtidigt erbjuder modern teknik idag nya möjligheter till service. Därför beslöt vi att slå "flera flugor i samma smäll" och starta detta projekt som också ligger i linje med kommunens intentioner på IT-området. Vi passade också på att "lyfta in" försäljning av hantverksprodukter från bygden och införskaffade en kaffeautomat. Projektet som stöds av EU/ LeaderII har en deltidsanställd (20%).

Reklam över hela världen
Vi har sammanställt ett omfattande material om Ruda som vi lagt ut på Internet. Mera får plats och alla är hjärtligt välkomna att bidra med texter, bilder, poesi, recept, annonser, roliga historier eller vad det nu kan vara. För den som inte har en uppkopplad dator hemma går det utmärkt att komma in på biblioteket/ Grannskapscentralen och "surfa" eller köpa en utskrift.

Fortsatt försköning av torget
Genom föreningens försorg har på torget två Rosenapelträd planterats. Dom kommer att bli ca 4 m höga och blommande. Vi såg också till att införskaffa en ny fontänstaty då den förra blev stulen. Föreningen står dessutom för fontänens rengöring/ vattenpåfyllnad och plantering runt omkring.

Bidrag till simskola
Vi stöder ekonomiskt Hem & Skolas simskoleprojekt

Solarie
Vi har under året bedrivit en mycket uppskattad solarieverksamhet (förlagd i Andreés f.d. industrilokal).

100-årsfirande av järnväg
Då järnvägslinjen Kalmar-Berga fyllde 100 årarrangerade vi en liten tillställning vid Ruda station där tåget denna dag stannade.

Julmarknad
Då föreningen under hösten fyllde 20 år ville vi göra något extra. Det blev en julmarknad.

Skrivelser har författats och tillställts berörda instanser i följande ärenden.
Uppsnyggning av centrum. Postverkets landsbygdsservice. Sparbankens öppethållande. Remissvar ang. kommunal EU-strategi

Sammanfattning
Vi har på ett ambitiöst sätt försökt genomföra vår uppgift att verka för Ruda samhälles angelägenheter. Ett stort tack till alla våra samarbetspartners och medlemmar för det gångna verksamhetsåret.


Detta projekt delfinansieras av Europeiska Unionen, Landsting, Länsstyrelse och Högsby Kommun