Inledning Nuläge Vision Tillbaka


Nulägesbeskrivning Ruda 2013

Befolkning
Bostäder
Näringsliv
Fritid
Kultur
Miljö
Turism
Sammanfattning

Befolkning

Ruda är med sina knappt 700 invånare det tredje största samhället i Högsby kommun.

Bostäder

De flesta av Rudas invånare bor i villor. Det finns även hyreshus och marklägenheter varav de flesta ägs av Stångåkonsult AB.

Näringsliv

LegoProduktion i Småland AB tillverkar konstruktioner för vatten- och avloppsrening till bl a kommuner. De gör också fettavskiljare för storkök. LegoProduktion har 16 anställda.

Pronova AB, som gör möbler och inredningar till hotell mm har 13 anställda, varav 5 st i Kalmar, samt 7-8 inhyrda montörer.

Oscarssons Möbel AB designar och tillverkar bl a hall- och sovrumsmöbler. Företaget har 11 anställda.

Tallåsen Bygg i Ruda AB har 5-6 anställda. De arbetar med allt inom bygg samt har egen grävmaskin.

Gotlandsägg AB har sitt säte på Gotland och äggpackeri i Ruda med 5 anställda.

Stop 34:an i Ruda AB består av matbutiken Matöppet med 4 anställda, samt bensinstationen Bilisten och Pizzeria med 2 anställda.

Dagiset Juvelernas Hus har 5+2 anställda.

Ytterligare 4-5 småföretag finns i Ruda bygge / byggservice samt skogsbruk. Flera småföretag finns inom skilda branscher som camping, el, data, programmering,  grävning, hårvård, inbrottsgallertillverkning, bilskrot, åkeri, äventyr m m som sysselsätter ett 15-tal personer.

Tillbaka till början

Fritid

Föreningarnas verksamheter ger en meningsfull och trevlig fritid för alla åldrar och med olika inriktningar för Rudaborna. Se även föreningskatalogen.

  • Badhusförening
  • Församlingshemmet
  • Långemåla Hembygdsförening, Bötterum
  • Hem & Skolaförening
  • Pensionärsföreningar
  • Revy & Teaterföreningen "Rudisarna"
  • Ruda Folkets Husförening
  • Ruda Idrottsförening (flera sektioner)
  • Ruda Samhällsförening och Grannsamverkan

Tillbaka till början

Kultur

Bötterums Gästgivargård/ Hembygdsgård, som ligger 2 km från Ruda centrum, är ett väl bevarat kulturarv från 1700-talet med byggnader, föremål och minnesstenar. Traditionellt midsommarfirande har genomförts många år.

I januari-februari ger Revy & Teaterföreningen "Rudisarna" sin uppskattade lokalrevy, där de bl a risar kommunens styrande.

Samhällsföreningen ordnar med offentlig julgran på torget i Ruda och traditionsenlig knutsdans med sång, musik, tomtar och godispåsar till barnen. Vidare anordnas jul och påskmarknader samt loppis under sommaren.

Genom Samhällsföreningen drivs ”Aktivitetshuset Punkten” som är öppet för ungdomar på kvällstid vissa dagar i veckan.Inom Samhällsföreningen finns också ”Bevakningsgruppen” som i samarbete med polisen och med frivilliga insatser hjälper till att upptäcka skadegörelse och inbrott mm.

Samhällsföreningen är också remissinstans för Kommunen.

Tillbaka till början

Miljö

Ruda är ett karaktäristiskt industrisamhälle. Ortens ursprung kan härledas till jord- och skogsbruk med nära tillgång till råvaror för träindustrin samt det strategiska läget vid en (f.d.) järnvägsknut. Omgivningarna bjuder på många vackra vyer och närhet till Emån och inbjudande badsjöar.

Projekt Högsby-Ruda
Två metallförorenade industrifastigheter där tidigare Ruda Exportträ och Ruda Glasbruk fanns, har genomgått en omfattande sanering. Schaktmassorna har lagts i en avancerad deponi som bildar en höjd och har fått namnet Ruda Blick. Här kan man promenera och åka pulka på vintern.

Tillbaka till början

Turism

Grundförutsättningarna för att turismen skall bli en stor näring är goda med den miljö-kultur-service som finns. Utvecklingsmöjligheter i Rudas omnejd är stora med naturen, fisket och badmöjligheter t ex vid sjön Sinnern. Ruda-Stoppet har blivit samhällets nya centrum med bensinmack, matservering, livsmedelsaffär, post och spelbutik.

Ruda-Stoppet är också en bra rastplats med informationstavlor och toalett/skötrum. I anslutning till rastplatsen har Samhällsföreningen gjort inordning en Aktivitetspark med utrustning för lekar och spel. Där finns bl a scen och dansbana, grillplatser, banor för boule och beachvollyboll.

Ruda ligger i Emåns dalgång med många geologiskt intressanta formationer som rullstensåsar, flyttblock, dödiskullar och dödisgropar mm. Högsbyåsen som sträcker sig ända ut till Östersjön innehåller många fornlämningar. Den var tidigt en viktig transport- och handelsväg som passerar samhället. Emådalen är ett levande kulturlandskap där Rudas omgivningar enligt expertisen innehåller några av länets värdefullaste hagmarker. Utmed Sinnerbovägen finns ingång till Rudahagarna där man kan vandra längs en skyltad led med beskrivning av flera ovanliga växter.

Sammanfattning

Vi vågar på goda grunder påstå att Ruda är ett livskraftigt samhälle. Utmaningarna är många men med bred samverkan och nytänkande finns det stora utvecklingsmöjligheter vilket vi försöker i vår framtidsvision. Samhällsföreningarna i kommunen är remissinstanser i frågor som rör den egna orten.

Tillbaka till början