Inledning Nuläge Vision Tillbaka


Ruda Förr, Nu och i Framtiden

Till en s k föreningsträff november 1993 (i samband med planerandet av en "Rudadag") kom kommunalrådet och informerade om ett av Folkrörelserådet initierat byutvecklingsprojekt. Den regionala länsföreningen "Bygderådet Kalmar Län" var nybildad och tyckte nu tillsammans med bl.a vår kommun att man med enade krafter säkert skulle kunna åstadkomma mycket positivt i samhällen, byar och på landsbygden. Ruda Samhällsförening har beslutat ta tillvara det "externa" intresse och stöd som visats. Att det därtill följer en s k Byapeng gör ju naturligtvis möjligheterna något bättre.

Som en förutsättning och naturlig följd av detta behövs en utvecklingsplan. Styrkan och möjligheterna att genomföra denna beror till stor del på den respons och förankring som finns hos ortens företag, föreningar och allmänhet. Alla ska känna till planen och ha möjlighet att påverka den. Målinriktningen var uppbyggd på en vision om hur vi vill att Ruda ska vara år 2010 som nu blivit vision 2020. Ett tidsperspektiv som vi vet kommer att medföra stora förändringar. Det gäller att kunna analysera möjligheterna och ta tillvara dom.