Inledning     Tillbaka

Vem kunde tro att det så sent som på 1950-talet fanns ett 20-tal affärsidkare i Ruda.
Redan på 1800-talet pågick handel vid Kroken, som var det första namnet på orten Ruda. Möjligen kallades den så för att det var en riktig krök på vägen.

I mitten av 1800-talet fanns vid kroken 15 små stugor där 40 människor bodde, som livnärde sig som hantverkare och torpare. Med åren blev invånarna allt fler.

När Kalmarvägen drogs förbi samhället bidrog det till att industri och handel blomstrade. 1895-1897 byggdes järnvägen, vilket utvecklade samhället än mer. I samband med järnvägsbygget döptes orten till Ruda, då stationshuset låg på mark som avsöndrats från Ruda herrgård.


1876 anmälde ogifta Gustava Charlotta Pettersson att hon ville bedriva handel i Ruda, och hon var den första som drev handel i Ruda efter att i laga ordning anmält detta till handelsregistret. Mitt i Ruda byggdes första handelshuset som kallades CJ-huset efter ägaren CJ Karlsson. Han var också delägare i snickerifabriken i Ruda och var en "stor" man i samhället som var engagerade i mycket. Handelshuset hyrde han ut till affärsidkare och till exempel inrättades både en hattaffär och en speceriaffär. En av d e första var diversehandlare Ljungström som blev en stor handlare i Ruda. I hans affär hittade man det mesta från mat och kläder till remtyg för hästar.

Senare fick CJ-huset även en annan funktion. En ölkällare öppnades, vilket var populärt bland arbetarna på Ruda glasbruk mittemot som kom för att släcka törsten. Handelshuset bytte så småningom ägare. Slutligen lades det ner 1974 trots att många Rudabor ville att det skulle bevaras. Därmed gick en epok i graven.

Under första världskriget var affärsverksamheten på betydande att Smålands Bank öppnade kontor i samhället.

På 1950-talet fanns även då gott om affärer och allsidig service bjöds invånarnai Ruda. Idag ser det lite annorlunda ut. Kvar finns bara några butiker.

Blomsteraffären är väl den som har levt vidare från förr fast den har flyttat till ett annat ställe. Folk var inte bilburna förr som de är idag och handlade på hemmaplan istället.

Följande affärer fanns längs Storgatan i samhället på 1950-talet:
Ruda trädgårdsaffär, Ruda möbelaffär, Gösta Kungbergs herrfrisering,
Elsa Kangefjärds damfrisering, Sture Petterssons cykel- och sportaffär,
Ruda mjölkbutik, Hjalmar Svenssons diverseaffär med manufaktur och damekipering,
Georg Josefssons diverseaffär med mat och husgeråd, Axel Edlunds charkuteri- och matvaror, Toscabageriet, Firma Stol- och Fåtöljs möbelaffär samt Ruda Wienerbageri.
Vidare låg här Frida Hanssons matservering, Ruda herrekipering,
Karl-Einar Petterssons cykel- och sportaffär, Herbert Ljungkrantz kemikalieaffär.
På Kalmarvägen fanns Siri Nilssons damkonfektion- och sybehörsaffär
samt Edmund Niesels radioaffär. Slutligen låg på Oskarshamnsvägen Elof Ströms ur och
presentaffär samt Magnussons efterträdare speceri- och diverseaffär.