Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2000

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2000, som är föreningens 23 år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 13 mars 2000 hos Pronova.

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Inga-Lill Andersson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare:
Laila Hellquist
Ledamöter: John Bylund,
Mairon Svensson, Grey Lindström, Eva Kennedy, Horst Dieter v Witting, Berit Laitinen, Stig Karlsson.

Suppleanter: Jeanette Petersson, Jan-Åke Pettersson, Jan Samuelsson

 Mötesverksamhet: Under året har 10 protokollförda styrelsemöten hållits.

 • Vid en träff/promenad på Sågverksområdet fotograferades nedskräpningen.

 • Ett möte om grannsamverkan har anordnats.

 • Ett möte om ”Rudas Framtid” har hållits.

 Föreningen har haft kontakt med kommunen om:

 • sågverksområdet

 • utbyggnaden av Bilisten

 • grannsamverkanskyltarna.

Varit deltagare i en hemsides-kurs

 Vi har arbetat med:

 • De 6 anslagstavlorna står nu på plats och används flitigt. 

 • Dammen, grönområdena och sofforna har skötts.

 • Lekparken har upprustats.

 • Övernattningslägenheten har möblerats och hyrs ut för en billig peng.

 • Caféet har öppnat och har många besökare.

 • Ett konferensrum har iordningställts.

 • En liten utställning om Sågverksområdet fanns att se i  bibliotekets fönster.

 Vi har besökt:

 • Kvartalsträffar i Långemåla och Högsby,

 • Garbo-invigningen i Högsby

 Vi har medverkat:

 • vid försäljningen av Rudaboken.

 • vid Korpcyklingen under vår och höst

 • vid Bingopromenaden

 • vid vandring i Rudahagarna.

 • vid Julgransuppsättningen

 • samverkat med de andra Rudaföreningarna om Familjedagen

 • samverkat om Julmarknaden

 • och stått för Julgransraskningen.

Underteckad av Styrelsen