Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2003

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2003, som är föreningens 26 år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 17 mars 2003  i Folkets Hus. 

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Inga-Lill Andersson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare:
Laila Hellquist
Ledamöter: John Bylund,
Eva Kennedy, Stig Karlsson, Annkie Nyström, Christer Hydén,

Suppleanter: Ingrid Bylund, Anita Hydén, Bernt Persson

Mötesverksamhet: Under året har 12 protokollförda styrelsemöten hållits.

 • I januari hade vi som vanligt julgransraskning. På grund av kylan flyttade vi fram dagen en vecka.

 •  På februarimötet hade vi besök av Anders Ivansson från miljökontoret. Han informerade oss om kommunens 15 olika miljömål. Vi diskuterade även satsningen på Fotbollsgolf och beslutade att våga gå vidare med det.

 • I mars fick vi besked av Mål 3 att vi beviljats projektbidrag på 30.000:-. för kompetensutveckling. Projektet varar till 2004.01.31.

 • På Årsmötet (17/3) informerades om den kommande Fotbollsgolfsatsningen. Vidare diskuterades om och i så fall var vi ville plantera sommarblommor. Kommunen skulle stå för blomsterkostnaden, om vi planterade och skötte blommorna. Vi diskuterade även Reningsverkets uteblivna renovering och CJ-parkens slybuskar.

 • I april fick vi veta att hastighetsbegränsning tlll 50 km/tim genom Släthult godkänts av Vägverket.

 • Majmötet handlade mest om fotbollsgolf, men även om rapporter från Astrid Lindgrengården och temakvällen med Ellinor Kullenberg.

 • Vid junimötena gick vi igenom vad vi skulle bidraga med på Högsbydagen. Vidare planerades det sista inför fotbollsgolfinvigningen den 15/6. Blomstersmyckningen av Ruda slutfördes. 

 • Rudahagarna invigdes av John Christoffersson den 12/6. Beachvolleyboll diskuterades.

 • I september beslutades att sätta upp fler grannsamverkansskyltar i samhället. Sommarens fotbollsgolf redovisades. Även lägenhetsuthyrningen redovisades.

 • I oktober åkte 4 personer på Emmabodakonferensen och lät sig inspireras av olika landsbygdssatsningar. I oktober hölls även ett allmänt möte/grannsamverkanmöte med besök av Peter Siilak, tekniska kontoret, Willy Liljegren och Bernt Pettersson, Länsförsäkringar.

Samhällsföreningen har skickat skrivelser och haft kontakt med Kommunen, Vägverket, Högskolan om:

 • Uppsnyggning i Ruda.

 • Blomstersmyckning i Ruda.

 • Feriearbetande ungdom under sommaren.

 • Yttrande över antenn och teknikhus.

 • Yttrande över radiomast.

 • Utlåtande över översiktsplan.

 • Yttrande över Fader Uddes väg, om vändplats mm.

 • Angående skrotbilar

 • Bygglov för kiosk.

 • Att få anlägga en skateboardbana på parkeringsplatsen mitt emot Konsum.

 • Jord och gräs på planen bredvid parkeringen.

 • Grannsamverkan/BRÅ-representant i kommunen.

 • Hastighetsbegränsning till 50 km/tim genom Släthult.

 • Enkät om "eldsjälars" betydelse för landsbygdens utveckling.

Utbildning / Utveckling

I april var styrelsen med på en "guide-utbildning" i Vimmerby. I maj deltog vi i en temakväll om kundbemötande i Högsby. I maj gjordes även en "fotbollsgolfresa" till 5 olika anläggningar i Småland och Skåne, för att lära mer av verksamma fotbollsgolfanläggningar. Hela styrelsen deltog också i en temakväll om marknadsföring i Högsby.

Vi har också arbetat med:

 • Skötsel av dammen, grönområdena, sofforna samt blomsterplanteringar i Ruda.

 • De 6 anslagstavlorna, som används flitigt.

 • Julmarknad/Luciafest i Folkets Hus. Julgransraskning.

En brevlåda för "lokalpost" till Samhällsföreningen finns på anslagstavlan vid Konsum och töms varje vecka!

Vi har medverkat vid:

 • Länsbygderådets årsmöte i Gullringen.

 • Smålandsgruppens årsmöte i Nybro.

 • Byaträff i Björkshult och i Fågelfors. Grannsamverkan möte i Fågelfors.

 • Högsbydagen.

 • Invigningen av Rudahagarna.

 • Sverigeloppet i Kalmar.

 • Emmaboda konferensen om landsbygdsutveckling.

 • Julgransuppsättningen.

Övrigt

Samhällsföreningens kontorsrum ligger på övervåningen i Tallåsen Bygg´s lokaler på Windals väg 2. Vi har kvar samma telefonnummer 0491-22275. Telefonen är normalt vidarekopplad till någon i styrelsen så det går att nå oss.

Vykort över Ruda finns till försäljning hos Konsum, Ruda Trädgårdsaffär och hos Bilisten.

Grannsamverkan i Ruda

Grannsamverkan i Ruda har organiserats under Samhällsföreningen med en egen arbetsgrupp med Eva Kennedy som Huvudkontaktman. Dessutom finns kontaktmän / kvinnor med ansvar för var sitt område i samhället. Separat verksamhetsberättelse bifogas.

Underteckad av Styrelsen