Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2006

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2006, som är föreningens 29:e år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 10 april 2006 hos Oscarssons möbel AB i Ruda. 

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Inga-Lill Andersson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare:
Laila Hellquist
Ledamöter:
Lennart Bodin, Ingrid Bylund, Stig Karlsson, Kerstin Levin, Weronicha Svaleng
Suppleanter:
, Carina Bylund-Sarnelid, Ingela Jacobsson, Margareta Alverholm, Bernt Persson

Mötesverksamhet: Under året har 15 protokollförda styrelsemöten hållits.

 • Januari & Februari: Som vanligt hade vi julgransraskning / Knutsdans för ca 100 personer därav många småbarn. Enligt traditionen överräcktes varsin ros till Rudisarna på deras revypremiär.
  I Berga var det Kommunbygderådsmöte, där skolchefen Anders Johansson informerade om hur kommunen tänker i skolfrågan. Ewa Engdahl informerade vad som var på gång i kommunhuset.
  Vi arbetar vidare med att skaffa kontaktombud till Grannsamverkan och att hålla Ruda bibliotek öppet. 

 • Mars & April: Det nybildade kommunbygderådet (KBR) hade möte i Ruda bibliotek i slutet av mars. 
  Delar av styrelsen deltog även på Länsbygderådets årsmöte i Gullabo. Gullabo blev utsett till Kalmar läns "Årets byalag". 
  Vi i Ruda diskuterade hur vi skulle kunna ha kvar biblioteket. Hyran var en stor kostnad för föreningen. Tack vare att vi har haft lägenheterna mycket uthyrda, har vi haft inkomster därifrån. Saneringen av Sågverksområdet och stormen Gudrun har varit bidragande orsaker till vår stora uthyrning av lägenheterna.
  Landsbygdsriksdagen som "Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva" anordnade i Borås besöktes av ett par av styrelsemedlemmarna. 
  Den 10/4 hade vi Årsmöte hos Oscarssons Möbel AB. Ett 30-tal medlemmar kom och fick höra om företaget och se sig om i lokalerna. Vi imponerades av de fina möblerna som designades och tillverkades i Ruda. 
  I slutet av april höll vi i en välbesökt Luffarutställning.

 • Maj & Juni planterade vi ut blommor i samhället. Tyvärr var det någon/några som rev upp och förstörde en del krukor. Deponikullen invigdes av vår Landshövding och blev "Ruda Blick". I maj åkte delar av styrelsen på ett seminarium i Sävsjö. Dagen handlade om landsbygdsutveckling, ett ämne som Sävsjö är duktiga på.
  Nästa KBR´s möte hölls i Björkshult i slutet av maj. En inspiratör, Uffen Redhe, var kvällens höjdpunkt.

 • Juli & Augusti: Vi diskuterade om vi skulle våga oss på att ersätta fotbollsgolfbanan av något annat. Vi for till Mönsterås/Oknö och till Öland för att titta på äventyrsgolfbanor och bouleplaner.
  Siste augusti var vi tvungna att stänga biblioteket i Ruda. Vi klarade inte av att lägga så mycket pengar på hyran utan vill hellre göra annat för pengarna, som vi har till forfogande. 

 • September & Oktober: Fösta dagarna i september hade vi stor utförsäljning av biblioteksböcker. En ständig ström av böcker lämnade huset. 
  Glasblåsarstatyn renoverades.
  I oktober gick Emmaboda-konferensen av stapeln. Den handlade om Turism och lockade några från styrelsen. 
  Kicki Svensson, projektledare för "Tillsammans för landsbygden" besökte oss i Ruda. Vi fick göra en summering där vi skrev ner + /- med Ruda samhälle. Detta skulle bl.a. hjälpa oss att satsa på rätt saker i föreningen. Vi deltog också i en "byutvecklarkurs" på Staby Gårdshotell.
  I slutet av oktober hölls ett välbesökt Grannsamverkansmöte. Man beslöt där att bilda en bevakningsgrupp, som skulle åka runt i Ruda nattetid, för att minska förstörelsen i samhället.

 • November & December: Hösten kom och vi samlade in utemöblerna och magasinerade dem.
  Vi gick ut med anbudsförfrågan om boulebana. 
  Den 25/11 sattes julgranen traditionsenligt upp. En av de vackraste granarna man skådat!
  "Julgransgänget" bjöds på kaffe och goda smörgåsar, som vanligt.
  Julmarknad tillsammans med Konsum och övriga intresserade föreningar gick av stapeln den 2/12. Vi hade fått låna ett tält från Sparbanken att vara i. Det kändes skönt. Vi lyckades inte sälja slut på våra två
  Tavellotterier. Trots att det var fina vinster. Däremot gick julpaketslotteriet bra. Där var det dock vinst på varannan lott!. 
  Styrelsearbetet avslutades med knytkalas i Hornsö! En god och trevlig avslutning, innan det var dags att planera Knutsdansen 2007.

Föreningen har skickat skrivelser och haft kontakter med Kommunen med flera

Vi har också arbetat med:

Skötsel av dammen, sofforna, grönområdena samt blomsterplanteringarna i Ruda.
De 6 anslagstavlorna används flitigt. Brevlådan för "lokalpost" till Samhällsföreningen finns fortfarande på anslagstavlan vid Konsum och töms varje vecka! 

Grannsamverkan i Ruda organiseras under Samhällsföreningen, med Jan Olof Stahlsbo som huvudkontaktombud. Bevakningsgruppen leds även av Jan Olof. 

Övernattningslägenheterna: Samhällsföreningens övernattningslägenheter på Långgatan har varit flitigt använda under året av både Rudabor, som fått besök och av entreprenörer. Uthyrning av övernattningslägenheterna fortsätter.

Övrigt: Vykort över Ruda finns till försäljning hos Konsum och hos Bilisten. Rudaboken finns åter till försäljning på Bilisten

Underteckad av Styrelsen