Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2007

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2007, som är föreningens 30:e år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 15 mars 2007 hos Gotlandsägg AB i Ruda. 

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Inga-Lill Andersson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare:
Laila Hellquist
Ledamöter:
Ingrid Bylund, Stig Karlsson, Kerstin Levin, Agim Rama, Weronicha Svaleng
Suppleanter: Gerhard Borg, Mikael Nåtling

Mötesverksamhet: Under året har 15 protokollförda styrelsemöten hållits.

 • Januari & Februari: Som vanligt hade vi Julgransraskning / Knutsdans för ca 120 personer därav många småbarn. Enligt tradition överräcktes varsin ros till Rudisarna på deras revypremiär. I Berga var det Kommunbygderådsmöte, där fick vi biblioteksinformation av Anna Lundberg och Jan Broqvist berättade om Fågelfors samhällsförening. 
  Jan Olof Stahlsbo i bevakningsgruppen i Ruda, deltog vid ett styrelsemöte och berättade lite om bevakningsarbetet. Vi beslutade även att köpa in reflexvästar till dem.
  Vi sände brev till Vägverket. Vi deltog i ett Översiktsplanemöte, som kommunen kallat till. Ett Föreningsmöte planeras. Anbud på boulebana har inkommit. 

 • Mars & April: Den 15 mars hade RSF Årsmöte hos Gotlandsägg AB. Ett 30-tal medlemmar kom och fick höra om företaget och "följa" äggets vandring genom packeriet från kylrum till kartong på pall.
  Mittpunkt och projektet "Tillsammans för landsbygden" hade möte i Ruda Folkets Hus i slutet av mars. Där beslutades att ha ytterligare träffar med företag och föreningar om Rudas framtid.
  Vi arbetade vidare med den blivande Aktivitetsparken. Eldade gräs och skissade på utformningen av parken, frågade barnen i Ruda skola hur de skulle vilja ha parken. Vi dekorerade också Ruda med påskris. 
  En bussresa (ca 25 pers.) anordnas till Ramkvilla. Där vi fick höra hur de lyckats utveckla sin bygd. 
  Delar av styrelsen deltog även på Länsbygderådets årsmöte i Målilla. Där utsågs Målilla- Gårdveda samhällsförening till "Årets utvecklingsgrupp" i Kalmar län. 
  Den 19/4 var det dags för uppföljningsträff på förra "Förenings/företagsmötet". Önskemål framfördes att göra en karta över Ruda, där företagen är inritade. Att anordna grillkvällar, att ordna med ett Allaktivitetshus, att göra en broschyr till bl.a. nyinflyttade .m.m.

 • Maj & Juni Samhällsföreningens styrelse arbetade vidare med Aktivitetsparken. Sven-Allan hade gjort hinder till "inte nudda marken banan", som grävdes ner. Vi fick hjälp av en "grävare" till grovjobbet i parken. En liten damm är under konstruktion. Lusthuset har flyttats från Torget och har renoverats & målats.
  Som vanligt planterades blommor ut i samhället. Tyvärr var det i år igen, någon som rev upp en del blommor och förstörde krukor. 
  RSF deltog i Karnevalståget på Högsbydagen. 
  Lägenheterna var fortfarande fullt uthyrda. 
  Inga-Lill deltog i den inspirerande Danmarksresa, som kommunen anordnade.
  Den 23/5 var det åter dags för en
  "Förenings/företagsträff". Det bildades olika arbetsgrupper.

 • Juli & Augusti: Den 18/7 var det invigning av Aktivitetsparken. Kicki Svensson, projektledare för Tillsammansprojektet, invigningskastade "sjömansringar". Vidare roade vi oss med korvgrillning, musikunderhållning och ponnyridning.
  Vi börjar planera för en allsångseftermiddag och en kräftfest.
  Vi har svarat på en förfrågan om vändplan för skolbussen.

 • September & Oktober: Den 1 september gick "Årets kräftfest" av stapeln i Aktivitetsparken. Men först var det Allsång med Nöjesteamet på eftermiddagen. Ca 90 "sångare" deltog. Efter kräftätandet spelade "The Rockets" till dansen. Festen var mycket välbesökt, men lite "stökig" på natten. 
  Den 3/9 hade vi åter "Förenings/Utvecklingsmöte" i Folkets Hus. Kartgruppen har redan gjort inplastade kartor och satt upp dem på anslagstavlorna. En seniorboendegrupp har bildats. 
  I slutet av oktober hade vi arbetsdag, då vi bl.a samlade in möbler och lekredskap för vinterförvaring och planterade tujor.
  I oktober gick Emmaboda-konferensen av stapeln. Den handlade om Turism-värdskap och lockade ett par från styrelsen. "Nya" möbler har införskaffats till lägenheterna. 

 • November & December: Vi tömde och återlämnade tvåans lägenhet till Stångå. De behöver den att antal månader. 
  Den 5/11 samlades "Utvecklingsgruppen" igen. Seniorboendegruppen har skickat ut anbud på lägenheter, men inte fått in några svar än. Allaktivitetsgruppen/Ungdomsgruppen har bildats och jobbar på. 
  Den 24/11 sattes julgranen traditionsenligt upp. "Julgransgänget" samt RFS´s styrelse bjöds på supé i Ruda IF´S lokal.
  Julmarknad tillsammans med Konsum och övriga intresserade föreningar gick av stapeln den 1/12. 
  Ett Årsavslutningsmöte för styrelsen hölls den 17/12 i Stop 34:ans lokaler. Vi summerade julmarknaden, lyssnade på den blivande Ungdomssatsningen, 

Grannsamverkan i Ruda organiseras under Samhällsföreningen, med Jan Olof Stahlsbo som huvudkontaktombud. Bevakningsgruppen leds även av Jan Olof. 

Övrigt: Vykort över Ruda finns till försäljning hos Konsum och hos Bilisten. Rudaboken finns åter till försäljning på Bilisten.
Samhällsföreningen har kvar samma telefonnummer som tidigare 0491-22275.

Underteckad av Styrelsen