Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2010

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2010, som är föreningens 33:e år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 17 mars 2010 i Ruda Folkets hus. 

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Inga-Lill Andersson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare:
Laila Hellquist
Ledamöter: Gerhard Borg, Ingrid
Bylund, Stig Karlsson, Kerstin Levin, Mikael Nåtling,

Suppleanter: Lennart "Snälen" Andersson, Majlis Axelsson, och Sune Olsson

Mötesverksamhet: Under året har 12 protokollförda styrelsemöten hållits.

  Som vanligt började året för Samhällsföreningens del med Julgransraskning/Knutsdans för ca 80 personer. Även i år var det många barn som ville få godispåse av tomten.
  Enligt tradition överräcktes varsin ros till Rudisarna på deras revypremiär.

   Kommunen skickade ut sin ”Vindbruksplan 2009”, vilken vi läste igenom och besvarade.
  Kommunen inbjöd vidare till en ”Landsbygdsutvecklingsträff” i januari, som vi deltog i.
  Kommunen inbjöd i mars till ytterligare ett ”Landsbygdsutvecklingsmöte”. I framtiden kan kommuninformation visas via TV-skärmar i de olika byarna.
  Vi skrev brev till kommunen om att få sommarblommor till Ruda. Kommunen beviljade en viss mängd blommor, som vi planterade och skötte.
  Kommunens Översiktsplan kom på remiss till Samhällsföreningen.

   Samhällsföreningen har tillsammans med kommunens övriga utvecklingsgrupper blivit medlemmar i ”Emådalens Kulturförening”, som visar teater i kommunen. I september visades ”Värdshuset Glada Laxen” i Folkets Hus i Ruda. Samhällsföreningen ställer upp som ”bärhjälp” för att få in all rekvisita samt håller i förtäringen vid föreställningen.
  I november var det teater i Berga. Barnteater visades i både Berga och Högsby.

   På  skolans sportlov hade vi i samarbete med Ruda IF. olika aktiviteter, såsom film, pyssel och disco.

   Vi stod som värd för Vuxenskolans Årsmöte i Punkten och serverade en kvällssupé till deltagarna.

   I anledning av att Konsum planerade att stänga butiken under hösten, hade vi många diskussioner om hur vi skulle agera. Den 17 mars hade vi vårt Årsmöte. 21 medlemmar kom och fick bl.a. höra Jerry Svennerlind och Kent Lundgren från Konsumentföreningen Oskarshamn berätta varför de ansåg att Konsum i Ruda måste stängas.

   Vi arbetade vidare med Aktivitetsparken. Dammen har fått betonggolv samt liten fontän och flytande blommor. Beachvolleybollnätet har fått nergjutna stolpar. Skjutbanan har iordningställts. Sofforna, som gått sönder!! har lagats. En stor och fin sandlåda har byggts i parken. Vi har, av kommunen, fått gamla lekredskap från nerlagda lekparker. Vi har ännu inte haft tid att ta tillvara på allt.
  I maj ordnades en ”Ungdomens Dag” i Aktivitetparken. Där fanns pilkastning, skjutbana, lotteri och möjlighet att äta korv samt fika.
  I juni anordnades en Loppis i Aktivitetsparken. Vi stod för kaffeserveringen.

  Höstfesten i slutet av augusti var rolig och trevlig. Allsång, fikaservering, lotteri, pilkastning och skjutbana stod Samhällsföreningen för. Stop 34:-an hade öltält.
  I december var det dags för vår första Julmarknad i Aktivitetsparken. Vi hade otrolig tur med vädret. Det var kallt, men ingen blåst och inte mer snöfall. Det hela var välbesökt och trevligt.

   Ett ungdomsprojekt kallat ”RUFF” har beviljats av Leader mitt i Småland. Det går ut på att finna aktiviteter för ungdomar. En utfärd till Oskarshamn anordnades för 24 personer i projektet.
  Fryshuset i Stockholm kom på besök till Ruda och filmade ungdomarna samt hade diskussioner. De jobbar med ungdomsprojekt i hela Sverige.
  Kulturskolan anordnade målarkurser för barn/ungdom i Punkten under hösten.

   Samhällsföreningen har tillsammans med Rudisarna och Folkets Hus fått möjlighet att ha en arbetslös person till hjälp med en mängd praktiska arbeten. På det viset har bl.a. sommarmöblerna blivit oljade, scen och dansbana målade samt fått hjälp att sätta upp lotteribodarna till Julmarknaden.

   I oktober anordnades ett allmänt möte i Folkets Hus med Polisen och Migrationsverket. Mötet var välbesökt och mycket intressant och bra.

   Bevakningsgruppen  kämpar på,  men vill bli fler. Vill DU hjälpa till, slå en signal till Sune Olsson eller till Inga-Lill Andersson.

 Den 21/11 sattes julgranen traditionsenligt upp. ”Julgransgänget” bjöds som vanligt på smörgåsar och kaffe i Punkten.

   Ett Årsavslutningsmöte för Samhällsföreningens styrelse hölls i mitten av december med ”knytkalas” i Punkten.
  Vi sammanfattade året som gått och konstaterade att en hel del har hänt i Ruda senaste året.

 Ruda, januari 2011

 Undertecknad av Styrelsen