Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2011

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2011, som är föreningens 34:e år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 16 mars 2011 i Punkten. 

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Inga-Lill Andersson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare:
Laila Hellquist
Ledamöter:
Majlis Axelsson, Kerstin Levin, Mikael Nåtling, Sune Olsson, Kerstin Winkler
Suppleanter: Lennart "Snälen" Andersson, 
Stig Karlsson, Åke Lundberg och Lotta Nilsson

Mötesverksamhet: Under året har 12 protokollförda styrelsemöten hållits.

  Som vanligt började året för Samhällsföreningens del med Julgransraskning/Knutsdans för ca 80 personer. Även i år var det många barn som ville få godispåse av tomten.
  Enligt tradition överräcktes varsin ros till Rudisarna på deras revypremiär.
 Bevakningsgruppen arbetar vidare med att köra runt i samhället samt träffa ungdomspoliserna.

 Under skolans sportlov samarbetade Ruda IF, Bastuföreningen och Samhällsföreningen(RSF).
 Det ordnades bl.a. med skidtävling, korvgrillning, bastu, innebandy, curling och disco.

 Ruda fick en affär igen, vilket vi uppmärksammade med en blomsterkorg.

 Vi hade öppet hus under Äldreveckan och visade bilder från ”gamla” Ruda. RSF arbetar vidare med Vision 2020.

 RSF anordnade Påskmarknad i Aktivitetsparken och serverade äggtallrik.
 Kommunens Landsbygdsutvecklingsmöte besöktes liksom Länsbygderådets årsmöte i Fågelfors. Vi skrev brev till kommunen om att få sommarblommor till Ruda. Kommunen beviljade en viss mängd blommor, som vi planterade och skötte.
 Vi skrev även brev om att ”få” en väg över åkern till Matöppet. Även den beviljades och stod klar i november.

 Bevakningsgruppen har fått en äldre avskriven Golf av kommunen, för att slippa köra med privata bilar. RSF får dock stå för skatt/försäkring mm.

 I september anordnade vi Sensommarfest i Aktivitetsparken. Fint väder men med för få besökare. De inbjudna Stenbergaborna berättade om sin by och hur de utvecklat den.

 Kommunen har skrivit ihop en förnyad överenskommelse med utvecklingsgrupperna samt ordnat ett landsbygdsutvecklingsmöte. Kurs om datoranvändning (Digidel) har besökts.

 På grund av ett stort antal skadegörelser i byn med bl.a krossade fönster, anordnade RSF ett stormöte. Det blev mycket välbesökt och konstruktivt. Många personer ville ställa upp och hjälpa till att ordna aktiviteter för ungdomarna.

 Emådalens kulturförening har anordnat flera teaterföreställningar i kommunen både för barn och vuxna, dock inget i Ruda.

I december var det dags för Julmarknad i Aktivitetsparken igen. Vi önskar att fler besöker marknaden.
 Ungdomsprojektet RUFF har förlängts till januari 2012. Pengarna har kommit väl till pass vid renoveringen av Punkten samt till den utökade ungdomsaktiviteten i Punkten och i skolans sporthall.

Den 19/11 sattes julgranen traditionsenligt upp. ”Julgransgänget” bjöds som vanligt på smörgåsar och kaffe i Punkten. 

 När vi sammanfattar året som gått kan vi konstatera att en hel del har hänt i och kring Ruda 2011.

 Ruda, januari 2012

 Undertecknad av Styrelsen