Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Välkommen till Samhällsföreningens

 

ÅRSMÖTE

 TORSDAGEN DEN 21 mars 2013 KL.18.30

i Folkets Hus i Ruda

Jonas Högquist (kommunens utvecklingsstrateg)
Sammy Gabrielsson, Högsbynät

Informerar, förklarar och besvarar frågor om det kommande fiberbredbandets mysterium

Verksamhetsberättelse för år 2012

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2012, som är föreningens 35:e år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 7 mars 2012 i Ruda Folkets hus. 

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Inga-Lill Andersson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare:
Laila Hellquist
Ledamöter:
Majlis Axelsson, Åke Lundberg, Lotta Nilsson, Sune Olsson och Kerstin Winkler
Suppleanter: Lennart "Snälen" Andersson, 
Björn Fransson, Stig Karlsson,  och Lasse Törngren

Mötesverksamhet: Under året har 11 protokollförda styrelsemöten hållits.

Som vanligt började året för Samhällsföreningens del med Julgransraskning/Knutsdans för ca 100 personer. Även i år var det många barn som ville få godispåse av tomten.
Enligt tradition överräcktes varsin ros till Rudisarna på deras revypremiär.

Projekt  RUFF avslutades under januari

Bevakningsgruppen arbetar vidare med att köra runt i samhället samt träffa ungdomspoliserna. Bevakningsgruppen har under året fått en äldre Volvo av kommunen.  Sune Olsson och Ove Karlsson har lagt ner många timmar på att få den i gott skick. Den gamla Golfen såldes.

RSF arbetar vidare med Vision 2020.

 Under skolans sportlov anordnas det bl.a. Zumbadans, bastu, badresa till Hultsfred, korvgrillning vid Ruda Blick, olika aktiviteter i Punkten samt disco i Folkets Hus. De olika föreningarna i Ruda samarbetade om ovanstående aktiviteter. 

Det blev Nyinvigning av Punkten i april efter ommålning, nya möbler och ommöbleringar. RSF fick 10.000:- av Migrationsverket för att köpa ny soffa mm  till Punkten. Gymnastiksalen på skolan hyrs en kväll i veckan för lek och spel. Punkten är öppen en eftermiddag/kväll för pyssel, biljard mm.

Vi har deltagit i flera av kommunens Landsbygds-utvecklingsmöten

RSF skrev brev till kommunen om att få sommarblommor till Ruda. Kommunen beviljade en viss mängd blommor, som vi planterade och skötte.
Aktivitetsparken städades. Nya skivor och tak till skjutbana mm gjordes av några händiga herrar. Majlis A. målade och dekorerade skivorna.

Punkten ”lånades ut” till två flickor under sommaren. De hade gått en entreprenörsutbildning via kommunen. De hade café med hembakat för turister och Rudabor.

Alla lördagar under juli månad hade vi Loppis i Aktivitetsparken. Det var ganska populärt, så vi fortsätter nog med det även nästa år.

Emådalens kulturförening har anordnat flera teaterföreställningar i kommunen både för barn och vuxna. Till Ruda kom Mattias Enn med ”sin” föreställning ”Den första turisten i Europa”.

Den förste december var det dags för Julmarknad i Aktivitetsparken igen. Vi önskar att fler besökt marknaden. Den 24/11 sattes julgranen traditionsenligt upp. ”Julgransgänget” bjöds som vanligt på smörgåsar och kaffe .Denna gången var samkvämet i Tallåsvallen.

Vi fick en fin kopiator till Punkten av en sponsor från Mönsterås. Tack!

 Radio Kalmar sände 3 dagar från Ruda i november.

När vi sammanfattar året som gått kan vi konstatera att en hel del har hänt i Ruda 2012.

Ruda, januari 2012

Undertecknad av Styrelsen