Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Välkommen till Samhällsföreningens

 

ÅRSMÖTE

 TORSDAGEN DEN 13 mars 2014, kl.19.00

i Folkets Hus i Ruda

Jonas Högquist (kommunens utvecklingsstrateg)

Informerar, förklarar och besvarar frågor om det kommande fiberbredbandets mysterium

Verksamhetsberättelse för år 2013

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2013, som är föreningens 36:e år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 21 mars 2013 i Ruda Folkets hus. 

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Majlis Axelsson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare: Kerstin Winkler
Ledamöter:
Inga-Lill Andersson, Åke Lundberg, Lotta Nilsson, Pia Stigsdotter, Lasse Törngren
Suppleanter: Björn Fransson, Laila Hellquist, Sune Olsson, Heike Schliebeber

Mötesverksamhet: Under året har 10 protokollförda styrelsemöten hållits.

Bevakningsgruppen arbetade vidare med bevakningsturer i samhället samt att träffa ungdomspoliserna. Bevakningsgruppen har även kört en del turer i Högsby med omnejd. Vi har sökt pengar av kommunen för bidrag till bilkostnader såsom bensin, försäkringar och reparationer. Tyvärr fick vi inte gehör för detta i år.

Vi har deltagit i flera av kommunens Landsbygdsutvecklingsmöten.

Vi har även deltagit Högsby kommuns satsning på Hela Sverige ska leva.

Den traditionella Knutsdansen hölls för ett stort antal deltagare med dans och glögg samt godispåsar från tomten till dansanta barn i alla åldrar.

Ruda-revyn fick som vanligt besök på premiären med överräckning av blommor till ensemblen.

Under juli-augusti anordnades loppis i Aktivitetsparken. Börjar bli en tradition, då den verkar uppskattas.

Vi anordnade även en sommarfest tillsammans med övriga föreningar i samhället. Även samhällets företagare bidrog med sponsringspengar. Det blev en heldag som verkade uppskattas av både ung och gammal.

Vi fick bidrag till sommarblommor av kommunen samt har haft kaffeservering då man istället för att betala för kaffet fick skänka valfritt belopp till blommor.

Julmarknad gick av stapeln i Aktivitetsparken och vi hade en hel del Knallar som ställde ut sina produkter. Även Klass 6 hade med ett stånd med egna julblommor och annat pyssel.

Ruda, januari 2014

Undertecknad av Styrelsen