Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2014

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2014, som är föreningens 37:e år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 13 mars 2014 i Ruda Folkets hus. 

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Majlis Axelsson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare: Kerstin Winkler
Ledamöter:
Inga-Lill Andersson, Åke Lundberg, Lotta Nilsson, Pia Stigsdotter, Lasse Törngren
Suppleanter: Agneta Gran, Laila Hellquist, Hasse Levin och Sune Olsson

Mötesverksamhet: Under året har 10 protokollförda styrelsemöten hållits.

Bevakningsgruppen arbetade vidare med bevakningsturer i samhället samt att träffa ungdomspoliserna. Bevakningsgruppen har även kört en del turer i Högsby med omnejd. Vi har fått lite pengar av kommunen som bidrag till bilkostnader och har sökt på nytt.

HSSL (Hela Sverige Ska Leva i Högsby) har startat upp verksamhet och samhällsföreningen är medlem där och har en representant i styrelsen. Årsmöte öppet för alla intresserade hålls den 12 mars på Misteln i Högsby. Vi har deltagit i flera av kommunens Landsbygdsutvecklingsmöten.

Samhällsföreningen har fortsatt arbetat för att få igång bredbandsuppkoppling via fiber i Ruda. Ny intresseförfrågan har gått ut och vi har fått in ytterligare svar. Vi hoppas kunna presentera en plan och ett kostnadsförslag under våren 2015.

Samhällsföreningen har aktivt bidragit till att få återvinningen flyttad till den nuvarande platsen.

Vi har skapat en cykelgrupp som aktivt arbetar med att få till stånd nya cykelvägar, samt att skylta upp befintliga cykelvänliga vägar runt om i Ruda. Cykelgruppen har lyckats utverka bidrag och har tagit fram skyltar som kommer att sättas upp under våren. Bland annat cykelväg till Basthultsbadet. Gruppen arbetar även med att försöka få politikerna

att satsa på cykelväg mellan Ruda och Högsby. Tanken är söka bidrag och hjälp från EU genom LEADER-kontoret ” Astrid Lindgrens Hembygd” .

Vi har även arbetat aktivt för att få Trafikverket att fortsätta satsa på “Rastplats Ruda”. Ett arbete som ännu inte gett något positivt gensvar. Vi arbetar vidare bland annat genom att försöka påverka politikerna i Högby.

Vi har även påbörjat ett arbete med att försöka få tågen att återigen stanna i Ruda. Vi önskar även en flytt av busshållplatsen utanför Juvelernas hus till tågstationen. Vi har tillskrivit Trafikverket, men de har hänskjutit frågan till KLT, kommun och landsting. Vi kommer fortsätta vårt arbete här.

Den traditionella Knutsdansen hölls. Som vanligt för ett stort antal barn i alla åldrar 0-100 tror jag var representerade (i alla fall nästan). Som vanligt serverades varm glögg och pepparkakor till de större barnen och tomten kom på besök med godispåsar till de mindre.

Ruda-revyn fick som vanligt besök på premiären med överräckning av blommor till ensemblen.

Under juli-augusti anordnades loppis i Aktivitetsparken på lördagar.

Vi fick bidrag till sommarblommor av kommunen samt har haft kaffeservering då man istället för att betala för kaffet fick skänka valfritt belopp till blommor.

Styrelsen har avsatt dagar för att städa, reparera, måla och fräscha upp Aktivitetsparken. Det är en populär plats för både boende och förbipasserande, vilket är roligt.

Ruda, januari 2015

Undertecknad av Styrelsen