Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2015

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2014, som är föreningens 38:e år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 13 mars 2015 i Ruda Folkets hus. 

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Majlis Axelsson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare: Kerstin Winkler
Ledamöter:
Rune Hellquist, Åke Lundberg, Lotta Nilsson och Sven-Allan Törnqvist(valda för två år 2014)
Theresa Manitz, Pia Stigsdotter, Lasse Törngren och Kerstin Winkler (valda för två år 2015)

Suppleanter: Hasse Levin och Sune Olsson

Mötesverksamhet: Under året har 10 protokollförda styrelsemöten hållits.

Bevakningsgruppen arbetade vidare med bevakningsturer i samhället samt att träffa ungdomspoliserna. Bevakningsgruppen har även kört en del turer i Högsby med omnejd. Vi har fått lite pengar av kommunen som bidrag till bilkostnader. Sune har lagt ned mycket arbete på att reparera bilen då brister visade sig vid besiktningen.

HSSL (Hela Sverige Ska Leva i Högsby) har fortsatt sin verksamhet bl a med att besöka byarna. Ruda besöktes under september där deltagarna informerades om samhället och föreningarnas inriktning, arbete och bekymmer.

Samhällsföreningen har fortsatt arbetat för att få igång bredbandsuppkoppling via fiber i Ruda. Resultat från intresseförfrågan har sammanställts och samtal har förts med operatörer.

Samhällsföreningen har aktivt bidragit till att få återvinningen flyttad till den nuvarande platsen.

Cykelgruppen har arbetat vidare med att få till stånd nya cykelvägar, och tillverkat skyltar. Nu finns en skyltad cykelled från Ruda via Alebo – Älmhultsbro till badplatsen vid Sinnern. Gruppen har även lyckats intressera politikerna för cykelleder och promenadstråk inom kommunen. Tanken är söka bidrag och hjälp från EU genom LEADER-kontoret ” Astrid Lindgrens Hembygd” när detta blir möjligt.

Vi har fortsatt arbeta för bättre kommunikationer vilket är viktigt för allt fler icke bilburna invånare. Tåg som stannar eller bussar som går till centralorten alla dagar med anslutning till tågstoppen i Högsby skulle underlätta för många.

Det har förts diskussioner med Rudas motorintresserade ungdomar som med sitt bilåkande är både störande och trafikfarliga.

Den traditionella Knutsdansen lockade som vanligt många barn i alla åldrar. Lennart Petersson stod för musiken till ringlekarna och det serverades varm glögg och pepparkakor. Naturligvis kom tomten på besök och delade ut godispåsar till alla barn.

Ruda-revyn fick som vanligt besök på premiären med överräckning av blommor till ensemblen.

I Aktivitetsparken har taket på serviceboden och lusthuset lagts om, förutom städning, gräsklippning och tillsyn. Vi fick även detta år ett bidrag av kommunen till sommarblommor. Den 30 maj anordnades en spontan grillfest där besökare tog med sin egen picknick. Under juli-augusti anordnades loppis i Aktivitetsparken varje lördag. Säsongen avslutades med en Rudafest där flera föreningar bidrog. Bl a bjöds på allsång med Nöjesteamet, servering, femkamp och musikunderhållning.

Ruda, januari 2016

Undertecknad av Styrelsen