Inledning Nuläge Vision Hemsidan

RUDA SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE SKULLE HA HÅLLITS I MARS 2020 MEN FICK STÄLLAS IN PGA DEN ALLTMER AGGRESSIVA PANDEMIN COVID 19.

DÄRFÖR FINNS INGET PROTOKOLLO FRÅN DETTA ÅR